دلمان عجیب گرفته است

دلمان عجیب گرفته است

و هر کاری هم می کنیم باز نمی شود.

ترافیک کاری و خستگی های فیزیکی هم به آن اضافه شده. و چه معجونی می شود...

/ 2 نظر / 55 بازدید
سپیده

دلتنگی ها ازت دور باد رفیق!

Mahdyar

آه ! عجب مخمسه ای...