شهادت حضرت فاطمه

بادیدن این کوچه تاریک و تنگ                                     یاد اون کوچه غمگین افتادم

یاد یک سینه و پهلوی شکسته عزیز                              بیاد مادرمون ، داغ عزیزاش افتادم

بیاد نعره حیدری یک مرد بزرگ                                     بیاد بند و طناب و بی وفائی افتادم

بیاد بچه های بیتاب و غمگین پدر                                   بیاد عزای عالم واسه مادر افتادم

مادرم ، بیاد تو بیاد خوبیهای تو                                      بیاد مظلومیت ها و غریبیت افتادم

بیاد همسر تنهات و عزیز دلهاتون                                   بیاد دختر تنها و نذارت افتادم

برای شهادت حضرت فاطمه //

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
سیده مریم

یا علی رفتم بقیع اما چه سود هرچه گشتم فاطمه(س) آنجا نبود یا علی قبر پرستویت کجاست؟ آن گل صد برگ خوش بویت کجاست؟ هرچه باشد من نمک پرورده ام دل به عشق فاطمه خوش کرده ام حج من بی فاطمه (س) بی حاصل است فاطمه (س) حلال صدها مشکل است