ایران من ای سرزمین کوروش

هرگز نخواب کوروش، ای مهر آریایی

دارا جهان ندارد، سارا زبان ندارد
بابا ستاره ای در هفت آسمان ندارد

کارون ز چشمه خشکید، البرز لب فرو بست
حتی دل دماوند، آتشفشان ندارد

دیو سیاه دربند، آسان رهید و بگریخت
رستم در این هیاهو، گرز گران ندارد

روز وداع خورشید، زاینده رود خشکید
زیرا دل سپاهان، نقش جهان ندارد

بر نام پارس دریا، نامی دگر نهادند
گویی که آرش ما، تیر و کمان ندارد

دریای مازنی ها، بر کام دیگران شد
نادر، ز خاک برخیز، میهن جوان ندارد

دارا کجای کاری، دزدان سرزمینت
بر بیستون نویسند، دارا جهان ندارد

آییم به دادخواهی، فریادمان بلند است
اما چه سود، اینجا نوشیروان ندارد

سرخ و سپید و سبز است این بیرق کیانی
اما صد آه و افسوس، شیر ژیان ندارد

کو آن حکیم توسی، شهنامه ای سراید
شاید که شاعر ما دیگر بیان ندارد

هرگز نخواب کوروش، ای مهر آریایی
بی نام تو، وطن نیز نام و نشان ندارد

/ 8 نظر / 7 بازدید
آمد

کوروش تو بیدار باش که ما همه خوابیم .

سیده مریم

خاطره شادمانی های دیروز تلخ ترین غمی است که امروز داریم.

رسول

آخر غم وطم می کشه تورو پسر چه خبر؟

مرمربانو

چه آوای زیبایی داشت این شعر و چقدر غصه دار..

سیده مریم

دوستی شوخی سرد ادمهاست بازی شیرین گرگم به هواست واسه شکستن غرور من ... دوستی توطئه ثانیه هاست

سیده مریم

اگر سهم من از اين همه ستاره فقط سوسوي غريبي است .... غمي نيست! همين انتظار رسيدن شب برايم كافيست ...

سپهر

عالی بود ممنون