رفیقان یک به یک رفتند

رفیقان یک به یک رفتند

مرا در خود رها کردند 

موسی هم رفت . . ./ 5 نظر / 5 بازدید
رسول

چطوري باقر؟ موسي کي بود؟ من نمي شناختمش؟

نگاه مست

سلام خوبی متن توضیحاتت عالی بود ....سر بزن

بی اسم

جایش برایت خالی نباشد هیچوقت .

سیده مریم

قلمت را بردار بنویس از همه خوبیها زندگی ، عشق ، امید و هر آن چیزکه بر روی زمین زیبا هست گل مریم ، گل رز بنویس از دل یک عاشق بی تاب وصال از تمنا بنویس از دل کوچک یک غنچه که وقت است دگر باز شود از غروبی بنویس که چو یاقوت و شقایق سرخ است بنویس از لبخند از نگاهی بنویس که پر از عشق به هر سوی جهان می نگرد قلمت را بردار،روی کاغذ بنویس زندگی با همه تلخی ها شیرین است.