دردی ست مرا به جان و دل پیوسته

دردی ست مرا به جان و دل پیوسته

افتاده دلم ز پا و جانم خسته

پیش تو زبان کشیده دارم در کام

خون می خورم و لب از شکایت بسته

م. قهرمان

ماههاست با گردابی از مسائل دست و بنجه نرم می کنم . . .

پ - ا - ک+ت  

وسختی کار اینجاس که چهارتاش یه جورایی با هم گره خورده اما ؛موفقیت با منه

/ 3 نظر / 23 بازدید
رسول

الهی ی ی ی ی ی غمت بخوره تو سر این دکی کوتوله هزار دشمنم ار میکنند قصد هلاک گرم تو دوستی زدشمنان ندارم باک گرم تو زخم زنی به که دیگری مرهم گرم تو زهر دهی به که دیگری تریاک در دایره قسمت ما نقطه پرگاریم لطف آنچه تو بنمایی حکم آنچه تو فرمایی

طوبی

آفرین موفقیت با توئه. و مطمئن باش ان مع اعسر یسرا