اولین برف

لیز خوردن بهانه ایست تا دست هایی رو که دوست داری محکمتر فشار بدی,

اولین برف بچه تهرونا مبارک

/ 3 نظر / 8 بازدید
مرداب

[لبخند][گل]

آمد

آخ آخ گفتی .چه لذتی داره وقتی تو این سرما گرمای اون دستی که دوستش داری سردی دستات رو به گرمی میفشاره.

مرمربانو

باد این نوشته افتادم.. فرهاد نقش خویش به کو کند شیرین بهانه بود.. رطی نداره البته به روزم