شاهکار فروغ فرخزاد

می توان با پنجه های خشک
پرده را یکسو کشید و دید
در میان کوچه باران تند می بارد
کودکی با بادبادکهای رنگینش
ایستاده زیر یک طاقی
گاری فرسوده ای میدان خالی را
با شتابی پر هیاهو ترک میگوید
می توان بر جای باقی ماند
 
در کنار پرده  ‚ اما کور  ‚ اما کر
می توان فریاد زد
 
با صدایی سخت کاذب سخت بیگانه
دوست می دارم
می توان در بازوان چیره ی یک مرد
ماده ای زیبا و سالم بود
با تنی چون سفره ی چرمین
با دو پستان درشت سخت
می توان دربستر یک مست یک دیوانه یک ولگرد
عصمت یک عشق را آلود
می توان با زیرکی تحقیر کرد
هر معمای شگفتی را
می توان تنها به حل جدولی پرداخت
می توان تنها به کشف پاسخی بیهوده دل خوش ساخت
پاسخی بیهوده آری پنج یا شش حرف
 
می توان یک عمر زانو زد
با سری افکنده در پای ضریحی سرد
می توان در گور مجهولی خدا را دید
می توان با سکه ای نا چیز ایمان یافت
می توان در حجره های مسجدی پوسید
چون زیارتنامه خوانی پیر
می توان چون صفر در تفریق و در جمع و ضرب
حاصلی پیوسته یکسان داشت
می توان چشم ترا در پیله قهرش
دکمه بیرنگ کفش کهنه ای پنداشت
می توان چون آب در گودال خود خشکید
می توان زیبایی یک لحظه را با شرم
مثل یک عکس سیاه مضحک فوری
در ته صندوق مخفی کرد
می توان در قاب خالی مانده یک روز
نقش یک محکوم یا مغلوب یا مصلوب را آویخت
می توان با صورتک ها رخنه دیوار را پوشاند
می توان با نقشهایی پوچ تر آمیخت
 
می توان همچون عروسک های کوکی بود
با دو چشم شیشه ای دنیای خود را دید
می توان در جعبه ای ماهوت
 
با تنی انباشته از کاه
سالها در لابلای تور و پولک خفت
می توان با هر فشار هرزه   ی دستی
بی سبب فریاد کرد و گفت
آه من بسیار خوشبختم
  

 

/ 8 نظر / 5 بازدید
آمد

و این خوشبختی را می خواهم برای همه .

رضا

واقعا شاهکار فروغه [دست]bravooooooooo

بی پدر خودشیفته

مي توان با هر فشار هرزه ي دستي بي سبب فرياد كرد و گفت:‌ آه من بسيار خوشبختم... خوشم اومد داداش. با فروغت موافقم.

مرمربانو

شعر های فروغ حال و هوای خودشون رو دارن و هر کدوم زیبایی خاص خودشون رو با ابنکه انسان معتقدی هستم اما با خوندن شعر خدایی 1 و 2 گاهی از کلامش بعضی جاها غرق در شگفتی میشم

mina kiani

فقط من امیدوارم با فشار هرزه ی دستی نباشه .......چون دست هرزه نباید به تن ادم بخوره و بگی که خوشبختی ! ولی درکل شعر قشنگیه

مصی

زیبا بود. من نمیدانم آیا فروغ و شعرهایش را دوست دارم یا برام تفاوتی نمیکنه و چندان عالی نیست اما خاص بودن کلامش مشهوده. مچکر

حسین جهدی

بی نظیر بود...من سانسور شدش رو خونده بودم.چند بیت زیبا به دایره ی اشعارم اضافه شد.واقعا ممنون

عالی بود