زمستان است

اگر دست محبت سوی کس یازی

به اکراه آورد دست از بغل بیرون

که سرما سخت سوزان است . . .

خیلی مردم بد شدند. همه دروغگو و دزد و ... هر کی فقط تو فکر اینه که سر یکی دیگه رو کلاه بذاره! دروغ یه چیز کاملا عادی شده برا مردم. مثل خوردن یه فنجون چای یا قهوه !!

/ 0 نظر / 26 بازدید