از تو می نویسم

دورتر از همه غروب ها

خورشید به نوشته هایم نمی تابد

اما من

با تمام وجود از تو می نویسم

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
روح

آخرین باری که حافظیه رفتم یه صحنه جالب دیدم امروز 2باره یادم افتاد یادمه اون روز یه پسر بالای قبر حافظ همچین با غم و ناراحتی نشسته بود و بقبرش زل زده بود که انگار حافظ 2 دقیقه پیش مرده حالام این داره براش گریه م کنه همچینم قبر رو گرفته بود که ایها ناس نتونستن یه عکس بگیرن