۱۵ آذر ۱۳۸۸  
 
  علی علیه السلام هرگز اخلاق را فدای سیاست ورزی نکرد  
 
  همیشه سیاست ضد اخلاق بوده است و نه تنها اخلاق توسط حکومت های دیکتاتور و مستبد پایمال شده، بلکه در جوامعی با حکومتهای دموکراتیک هم اخلاق قربانی سیاست گشته است.