منتظر یه سفرم ، سفری که ماه ها انتظارشو کشیدم. در واقع مرحله آخر تحقیقاتمه. تحقیقات برای شروع یه کار جدید و شاید از نظر دیگران یه کم عجیب . . .

از خود راضیفک کنم چهارشنبه برم

توکل به خدا . . .